Kwaliteit en tevredenheid

IN2-PSY stelt hoge eisen aan haar professionals wat betreft kwaliteit. Dit zowel qua scholing, bijscholing, kwalificatie-eisen als ervaren bekwaamheid en sensitiviteit. Wij werken als team open en transparant samen. Wij maken van elkaar gebruik en leren van en met elkaar. Wekelijks zijn wij met elkaar in gesprek over de kwaliteit van onze hulpverlening en het blijvend professionaliseren op dit gebied. Op deze manier garanderen wij inhoudelijke kwaliteit en contact op basis van samenwerking en vertrouwen.

Opleiding

Professionals werkzaam voor IN2-PSY zijn (GZ-)psycholoog en/of (Generalist-)orthopedagoog. Alle professionals werkzijn bij IN2-PSY worden opgeleid tot zowel breed generalistisch behandelaar als specialist zoals ECHA Hoogbegaafdheidsspecialist, Systeemtherapeut, Cognitief gedragstherapeut, Schematherapeut, EMDR practicionar, Psychotraumatherapeut. Daarbij zijn professionals van IN2-PSY breed opgeleid in therapiesoorten gebaseerd op oosterse ontwikkelingskennis.

Blijvend bekwaam blijven

Om op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten m.b.t. behandelmethoden en technieken volgen onze medewerkers gemiddeld 100 uur bij- en nascholing per jaar. Ook nemen alle medewerkers van IN2-PSY deel aan maandelijkse intervisie- en supervisiebijeenkomsten ten behoeve van blijvende kwaliteitsverbetering en ontwikkeling. 

Effect en klanttevredenheidsmetingen

IN2-PSY streeft naar tevreden kinderen, jeugdigen, (jong)volwassenen, ouders en onderwijsprofessionals. Graag horen we jouw mening over de geboden zorg. Jouw bevindingen t.a.v. de geboden zorg mag je altijd met ons delen. Wij zorgen hiernaast standaard voor (tussen- en eindevaluaties) om jouw bevindingen actief te bespreken.

Daarnaast maken we gebruik van vragenlijsten aan het begin, tussentijds en aan het eind van het hulpverleningstraject om het effect van de behandeling en/of begeleiding te meten, evenals een ieders tevredenheid.

Kwaliteitsysteem

IN2-PSY werkt met een cyclisch kwaliteitsysteem waarmee allerlei bedrijfsmatige aspecten geborgd worden. Resultaten van de effect- en clienttevredenheidsonderzoeken worden hierin verwerkt waaruit verbetermaatregelen volgen. Ook is IN2-PSY op deze manier continu bewust bezig met jullie tips, tops en vragen en onze geboden zorg. Meer weten over ons kwaliteitsysteem, klik hier.

Kunnen we iets voor je betekenen?

 Wij kijken graag met je mee dus bel, app of mail ons gerust, dan bekijken we samen hoe we jou het beste kunnen helpen.