Informatie voor doorverwijzers

IN2-PSY biedt eerste- en tweedelijns behandeling en begeleiding aan normaal en hoogbegaafde kinderen, jeugdigen, (jong)volwassenen en ouders met of zonder psychiatrische problemen. Wij behandelen op onze praktijklocatie, maar vaker nog komen wij bij de clienten thuis. Onze betrokkenheid bestaat uit individuele behandeling of begeleiding en/of systeem- en gezinsbehandeling of -begeleiding. Het systeem, dus ouders, school en andere belangrijke mensen in het leven van jeugdigen en jongeren worden actief betrokken waar gewenst en waar nodig zelf begeleid.

De zorg van IN2-PSY is gericht op samenwerking, vertrouwen en een goede relatie. Samen met hoge eisen aan kennis en kwaliteit zorgt dit ervoor dat wij behandeling en begeleiding kunnen bieden in een breed scala aan psychologische problemen in de persoonsontwikkeling.

Gepaste hulp nodig?

Heb je vragen over specifieke casuïstiek en gepaste hulp, neem dan contact op met ons secretariaat en vraag naar collegiale consultatie met een van onze specialisten over een mogelijke aanmelding. In overleg bespreken we de mogelijkheden en of IN2-PSY deze behandeling en/of begeleiding kan bieden of niet.

Direct verwijzen?

Huisartsen en andere professionele hulpverleners in de (geestelijke) gezondheidszorg, jeugdartsen GGD, andere medische specialisten en sociale wijkteams kunnen rechtstreeks verwijzen naar IN2-PSY. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van Zorgdomein. IN2-PSY biedt zorg in de generalistische en specialistische basis GGZ. Ook biedt IN2-PSY ambulante systeem-/gezinsbehandeling en -begeleiding.

Indirect verwijzen?

Andere professionals zoals onderwijsprofessionals (leraren, schoolpsychologen, orthopedagogen etc), jongerenwerkers of bijvoorbeeld maatschappelijk werkers kunnen alleen indirect verwijzen. Zij kunnen jeugdige/jongere en/of ouders adviseren contact op te nemen met de eigen huisarts of met het sociaal wijkteam voor een doorverwijzing naar IN2-PSY. Zelf kunnen zij een begeleidende brief voor de huisarts of het sociaal wijkteam schrijven waarin het advies onderbouwd wordt en een verwijzing naar IN2-PSY gevraagd wordt. IN2-PSY stelt contact met indirecte verwijzers op prijs, dus schroom niet en neem gerust contact met ons op. Dan overleggen we hoe we trajecten het beste aan kunnen pakken.

Contracten en vergoedingen

Contracten 18- (Jeugdwet): IN2-PSY heeft contracten met alle gemeenten in de provincie Groningen, alle gemeenten in de provincie Drenthe en alle gemeenten in de provincie Friesland voor de Jeugdwet. Dat betekent dat in deze gemeenten de zorg voor minderjarigen en hun ouders volledig vergoed wordt.

Contracten 18+ (WMO): IN2-PSY heeft geen contracten voor de WMO.

Contracten 18+ (Zorgverzekering): IN2-PSY heeft op dit moment geen contracten met zorgverzekeraars. Individuele behandeling voor 18+ wordt dus niet vergoed. Behandeling van ouders gerelateerd aan gezins-/systeembehandeling met het kind centraal wordt wel vergoed vanuit de jeugdwet. Bekijk hiervoor de informatie over ‘Contracten 18- Jeugdwet’.

Exclusiecriteria

IN2-PSY is niet gespecialiseerd in werken met mensen met een lager dan gemiddelde intelligentie. Ook is IN2-PSY niet gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van ernstigere vormen van autisme. Let op: wel is IN2-PSY gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en in differentiaaldiagnostiek betreffende de overlap en het onderscheid tussen autisme en hoogbegaafdheid. Bij twijfel, neem gerust contact met ons op.

Behandelingen voor:
 • Traumatische ervaringen zowel recent als in de vroege jeugd.
 • Angstproblemen/-stoornissen,
 • depressie,
 • ander teruggetrokken of stemmingsverward gedrag.
 • Woede aanvallen,
 • paniekaanvallen,
 • anderszins regulatiemoeilijkheden.
 • Aandachts- en concentratiemoeilijkheden.
 • Moeilijkheden in identiteits- en zijnsontwikkeling
 • Hoogbegaafdheid.
 • Hoogsensitiviteit.
 • Communicatie- en relatieproblemen bij partners of in gezinnen.
 • Problemen van kinderen rondom een scheiding.
 • Problemen van jongeren met zelfstandig worden.
 • Gedragsproblemen die jongeren in aanraking brengen met politie of justitie.
 • Schoolverzuim en leerproblemen.

 

Direct (spoed) contact

Al in behandeling: bel met de behandelaar of met het secretariaat zodat we gepaste hulp kunnen organiseren. 

Nog niet in behandeling: Wij bieden geen spoedzorg. Wil je toch je casus met ons bespreken? Bel dan met het secretariaat en vraag om een spoed collegiale consultatie.

Kunnen we iets voor je betekenen?

 Wij kijken graag met je mee dus bel, app of mail ons gerust, dan bekijken we samen hoe we jou het beste kunnen helpen.