Hoogbegaafdheid

In principe wordt er gesproken van hoogbegaafdheid bij een IQ van 130 of hoger. Hoogbegaafdheid omvat echter zoveel meer dan een hoge intelligentie. IN2-PSY is hierin gespecialiseerd door uitgebreide vakkennis, ervaringsdeskundigheid en ervaring in diagnostiek en begeleidingstrajecten. Wij werken hierin samen in een netwerk van professionals gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, want een netwerk/systeem waarin een hoogbegaafde begrepen wordt en waarin mogelijkheden worden gecreëerd i.p.v. vastlopen, vinden wij erg belangrijk. Neem contact op met IN2-PSY en bekijk met ons de mogelijkheden.

Diagnostiek en misdiagnostiek bij hoogbegaafdheid

Het gedrag van een hoogbegaafd kind kan overeenkomen met gedrag dat doet denken aan ADHD of bijvoorbeeld stoornissen in het autisme spectrum. Hiernaast is de kennis over hoogbegaafdheid die beschikbaar is voor ouders, psychologen en onderwijsprofessionals pas de laatste jaren sterk toegenomen door groeiend wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Gelukkig biedt dit perspectief voor steeds minder misdiagnoses bij hoogbegaafde kinderen. Echter het is niet zelden zo dat hoogbegaafde kinderen niet als zodanig herkend worden (zowel op school als door hulpverlening) of dat hoogbegaafde kinderen alsnog hiernaast met andere diagnoses gediagnosticeerd worden. IN2-PSY is gespecialiseerd in diagnostiek en misdiagnostiek bij hoogbegaafde kinderen.

Wat is hoogbegaafdheid?

Door de jaren heen zijn er vele definities van hoogbegaafdheid ontstaan. Geen van deze definities is alomvattend. Er zijn wel vele kenmerken en profielen van hoogbegaafden die tot een accurate definitie kunnen leiden. Het meest recente onderzoek en schrijven over hoogbegaafdheid is gedaan door Prof. dr. Tessa Kieboom. Zij beschrijft in haar boek ‘Hoogbegaafd. Als je kind (g)een Einstein is.’ de meest holistische visie op hoogbegaafdheid tot nu toe. Deze omvat een hoog IQ, maar ook een hoogontwikkelde zijnsdimensie (‘het zijnsluik’). Ook heeft Carol Dweck veel toepasbaars geschreven over een ‘fixed’ versus een ‘growth mindset’. Hoogbegaafde kinderen hebben vaker dan gemiddeld een fixed mindset. Zeker wanneer zij al langere tijd verkeerd begrepen zijn. Lees meer over mindset in bijvoorbeeld “Mindset, de weg naar een succesvol leven’ (van Carol S. Dweck).

Bovenstaande theorie, kennis en ervaring wordt door ons in onze begeleiding aangereikt, uitgelegd en specifiek toepasbaar gemaakt voor jouw/jullie situatie. Voor nu, hieronder kort nog iets meer informatie over ‘het zijnsluik’.

Luiken ‘Denken’ en ‘Voelen’ bij hoogbegaafde kinderen

Waar eerst de nadruk lag op de cognitieve elementen van hoogbegaafdheid, is een aantal wetenschappers en psychologen er inmiddels wel van overtuigd dat er ook sprake is van bepaalde overeenkomstige karaktereigenschappen bij hoogbegaafden. Prof. dr. Tessa Kieboom noemt deze kenmerken het ‘zijnsluik’. Zij stelt dat hoogbegaafde kinderen allemaal individuen zijn met een eigen identiteit en kenmerken, die ook bij ‘gewone’ kinderen kunnen voorkomen, maar dat de aanpak van de omgeving van hoogbegaafde kinderen, echter anders dient te zijn dan bij andere kinderen.

Het ‘zijnsluik’ bevat vier bijzondere kenmerken:

Perfectionisme: Het perfectionisme is onlosmakelijk verbonden aan hoogbegaafdheid. In dit geval wordt met perfectionisme bedoeld de hoge doelstellingen die hoogbegaafden bij zichzelf neerleggen. Deze hoge zelfopgelegde norm kan leiden tot faalangst en vluchtgedrag. Ze willen bepaalde dingen ineens helemaal niet meer doen of geven voortijdig op (denk aan de kleuter in de klas die niet wil kleuren of schilderen. Niet omdat het niet van kleuren houdt, maar omdat het allerlei obstakels ziet: verkeerde kleur grijs om een olifant te tekenen, niet zo mooi als in het echt/op een foto, etc.)

Rechtvaardigheidsgevoel: Voor hoogbegaafde kinderen zijn regels en gemaakte afspraken erg belangrijk. Wat dat betreft is er op dit gebied veel raakvlak met autisme en wordt deze diagnose regelmatig ten onrechte gesteld. Alhoewel hoogbegaafdheid en autisme ook samen voor kunnen komen. Ook gemaakte beloftes zijn erg belangrijk. Als deze verbroken worden zonder goede reden leidt dat tot veel discussie en gezeur. Het is dus als opvoeder van groot belang dat de reden van het verbreken van een afspraak of belofte op een duidelijke en volwassen manier wordt uitgelegd. Het rechtvaardigheidsgevoel komt ook tot uiting in idealisme. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak erg begaan met onrechtvaardige wereldgebeurtenissen of rampen (zoals aardbevingen, bedreigde diersoorten en armoede).

Kritische instelling: Hoogbegaafde kinderen zijn erg opmerkzaam en plaatsen overal een kritische noot bij. Probleem hierbij is echter dat ze ook erg rigide kunnen zijn en dat hun interpretatie van situaties onomkeerbaar zijn. Heeft de leerkracht op de eerste dag van het nieuwe schooljaar een situatie ‘verkeerd’ afgehandeld, dan wordt dit door een hoogbegaafd kind niet vergeten en kan de leerkracht de rest van het schooljaar niets meer goed doen. In de ‘strijd’ die hierop volgt zal de leerling zich nimmer gewonnen geven. Het zou voor een hoogbegaafd kind goed zijn om te leren zwijgen op bepaalde momenten. Verder zijn hoogbegaafde kinderen pijnlijk eerlijk. Ook hier moeten ze leren dat ze niet botweg alles kunnen zeggen en dat het vaak beter is om iets mooier te verpakken dan dat het is.

Gevoeligheid: Deze hypergevoeligheid kan op verschillende manieren tot uiting komen, maar kan tot angsten leiden. Hoogbegaafde kinderen zijn vaak banger en ongeruster dan andere kinderen. Ze zijn zich er sterk van bewust wat er zou kunnen gebeuren. Een hoogsensitief kind maakt ook al snel van een mug een olifant of neemt een kleine afwijzing als heel zwaar op. Let op dat deze hypergevoeligheid niet verward wordt met ‘jonger’ of ‘ouder’ zijn op sociaal-emotioneel vlak. Het is gewoon anders.

Behandeling van IN2-PSY

IN2-PSY werkt met hoogopgeleide professionals die zowel bevoegd als bekwaam zijn in het diagnosticeren van hoogbegaafdheid. Zoals je wellicht hebt gelezen op onze site omvat de diagnose hoogbegaafd zijn meer dan alleen een hoge intelligentie. Het vaststellen van het verschil tussen een hoogbegaafde en een slimme jeugdige/jongere vraagt naast de bevoegdheid en bekwaamheid in het afnemen van een betrouwbare intelligentietest, kennis en vaardigheden op het vlak van psychologische persoonsontwikkeling betreffende de ‘zijnsdimensie’. De medewerkes van IN2-PSY beschikken over deze bevoegdheden, bekwaamheden, kennis en vaardigheden. 

IN2-PSY biedt individuele behandeling aan kinderen, jeugdigen en (jong)volwassenen bij hoogbegaafdheid. De inhoud van de behandeling wordt afgestemd op jouw specifieke vragen, ervaren moeilijkheden en doelen. Voor jeugdigen jonger dan 18 jaar is er mogelijkheid tot vergoeding van de behandeling via de jeugdwet (zie informatie over Tarieven en vegoedingen). De behandeling vindt plaats bij ons op de praktijk, bij jou thuis of bijvoorbeeld op school, dus waar onze behandeling ook maar nodig is.

Hoe moet je als ouders omgaan met bepaalde gedrag van je hoogbegaafde kind? Hoe kun je hem of haar het beste ondersteunen? En hoe ga je om met de uitdagingen die je hierin tegenkomt? Ook voor ouders en/of voor de school van de jeugdige biedt IN2-PSY behandeling. 

Kunnen we iets voor je betekenen?

 Wij kijken graag met je mee dus bel, app of mail ons gerust, dan bekijken we samen hoe we jou het beste kunnen helpen.